Субвенције мајкама за куповину прве некретнине – и у овој години

Максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је, као и до сада, 20.000 евра, а ово су услови

Влада Србије донела је одлуку о наставку финансирања субвенција за мајке за куповину прве некретнине у 2023. години, саопштено је из Министарства за бригу о породици и демографију.

Реч је о Одлуци о износу средстава за остваривање права на новац за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2023. години.

Максимални износ средстава који се може одобрити за ове намене је, као и до сада, 20.000 евра.

Право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета у 2023. години, може се остварити за изградњу куће у јединицама локалне самоуправе које су утврђене као девастирана подручја у висини 50 одсто вредности радова, као и за изградњу куће у осталим јединицама локалне самоуправе – у висини 20 одсто вредности радова.

Такође, ово право може се остварити и за куповину куће или стана – у висини 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности, као и за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита – у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *