Субвенције државе за набавку заштитних рамова за тракторе

Погинули у саобраћајним незгодама са учешћем трактора чине око седам одсто свих погинулих особа у саобраћајним незгодама у Србији, а годишње се у просеку догоди око 518 удеса у којима је један од учесника био трактор

На основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор Агенција за безбедност саобраћаја објавила је јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.

Сва заинтересована физичка и правна лица, која испуњавају услове Уредбе, захтев могу да  поднесу Агенцији за безбедност саобраћаја до последњег дана новембра ове године.

Садржај позива за подношење захтева и детаљније информације о начину подношења, моделима трактора на које се субвенција односи,  роковима за подношење и потребној документацији, заинтересовани грађани могу преузети на овом ЛИНКУ.

Субвенција се односи на трактор који се у саобраћају користи без заштитне кабине или рама, а додељује се власницима или корисницима трактора регистрованих у Србији у циљу, како се наводи – унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Заштитним рамом сматра се део трактора који служи да заштити возача од повреде у случају да се трактор преврне.

Право на субвенционисану доделу заштитног рама имају грађани, предузетници и правна лица који су власници или корисници трактора регистрованих у Србији.

 Субвенционисана додела заштитног рама спроводи се исплатом износа до 27.000 динара на име плаћања у целини купопродајне цене новог заштитног рама изабраном произвођачу заштитног рама, а у коју је урачунат и транспорт до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенције, као и исплатом износа од 7.000 динара на име плаћања поступка испитивања преправке трактора овлашћеним правним лицима за испитивање возила“, наведено је у Уредби.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се, додаје се – изабраним произвођачима заштитног рама и овлашћеним предузећима за испитивање возила, на посебне наменске динарске рачуне

Погинули у саобраћајним незгодама са учешћем трактора чине око седам одсто свих погинулих особа у саобраћајним незгодама у Србији, а годишње се у просеку догоди око 518 удеса у којима је један од учесника био трактор.

Редослед остваривања права на додељивање субвенције утврђује се према времену пријема потпуног захтева.

А, захтев је потпун ако је документација комплетирана и подносилац испуњава све услове из ове уредбе, што укључује и намирене порезе, односно репрограм обавеза за предузетнике и предузећа до одређеног износа.

За ове субвенције издвојено је укупно 125  милиона динара, а предвиђено је да се ове субвенције исплаћују током три календарске године од дана почетка примене ове Уредбе.

    М. М. Д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *