Планинари од планине ништа не узимају, а она им много пружа

Својим сталним присуством у планинама и познавањем планинских терена, планинари су најпозванији за учешће у очувању шума и њиховој – одбрани од пожара

Краљево може да се похвали одличном локацијом – у равници на ушћу Ибра у ЗападнуМораву, град је окружен дивним планинама обраслим столетним шумама, као створеним за уживање у шетњи, удисању чистог ваздуха и одмору у ватромету боја, почев од зелене у пролеће, до интензивних жутих и црвених тонова током јесени. Не заборавимо ни улогу шума у производњи кисеоника, апсорбцији угљен-диоксида, умањењу буке, утицају на пречишћавање атмосферске воде, заштити од штетног дејства ветра, спречавања ерозије земљишта, заштитне улоге у случају поплава, ублажавања процеса климатских промена…

Задатак је да ту лепоту сачувамо од девастирања, а у уништавању шума предњаче шумски пожари. Само током последњих година, на територији нашег града пожари су прогутали стотине хектара шума и и ниског растиња. Најугроженије су четинарске шуме у студеничком крају, као и предели Столова, Троглава, Жељина… Велике су материјалне штете од пожара, које се мере милионским износима, али су ране које пожари учине шумама немерљиве са еколошке и социјалне стране. Статистика је поражавајућа – готово 90% пожара у природи настаје као последица људске активности. Како се климатским променама повећава ризик од дугих сушних периода и топлотних таласа, тако расте и ризик од појаве шумских пожара.

Са друге стране, планинари су својим присуством на терену и познавањем планинских терена најпозванији за учешће у њиховом очувању и одбрани од пожара. Планинари од планине ништа не узимају, а планина им пружа све благодети свог постојања.

У оквиру унапређења међусекторске сарадње на пројекту „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2“ који реализују Добровољно ватрогасно друштво Краљево и подручна добровољна ватрогасна друштва из града на Ибру која су чланови Градског ватрогасног савеза Краљево, на састанку са планинарским друштвима из Краљева која су регистрована у Планинарском савезу Србије, одржаном крајем августа, договорено је потписивање Споразума о партнерству у области заштите шума, а предмет Споразума је дефинисање циљева и механизама сарадње између планинарских и добровољних ватрогасних друштава на заштити шума и активирање у систему цивилне заштите у циљу јачања отпорности на шумске пожаре на територији града Краљева.

Која је идеја потписивања Споразума, појаснио је Александар Лазовић, председник Градског ватрогасног савеза, који је иницијатор и потписник овог документа:

– Желимо да људи знају за наше активности, али и да се покрену, можда и прикључе. Нама је у превенцији и гажењу пожара битан сваки човек. Што више људи информишемо и укључимо у своје активности, то је превенција боља!

Поштујући начела добре  сарадње и  партнерства, стране потписнице су сагласне да су циљеви сарадње која је предмет овог Споразума:

– подизање свести о потреби заштите и очувања шума и шумског биодиверзитета,

– заједничко планирање превентивних мера од појаве шумских пожара,

– заједничко планирање акција у фази обнове/опоравка шума,

– афирмација волонтеризма и добровољног удруживања грађана у циљу унапређења сарадње и капацитета цивилне заштите.

Стране потписнице ће радити на унапређењу заштите шума од пожара на територији града Краљева кроз:

– успостављање ефикасних механизама размене мишљења, знања и искустава у области заштите шума од пожара;

– координацију ради унапређења учешћа грађана у креирању и спровођењу јавних политика и унапређења правног оквира релевантног за заштиту шума од пожара на локалном нивоу;

– заједнички развој и координацију активности и мера које доприносе заштити шума и изградњи културе превенције шумских пожара;

– организовање информисања становништва у локалним заједницама о значају заштите шума и мерама за превенцију шумских пожара;

– учешће у изради и успостављању система за рану и ефикасну најаву шумских пожара;

– јачање и изградњу капацитета и спремности за заједничко ефикасно деловање у случају шумских пожара;

– друге облике сарадње за којима се укаже потреба.

Предвиђено је да Споразум ступи на снагу даном потписивања страна потписница. Последњи потпис и печат стављени су 24. октобра, па су од тада и званично – све стране потписнице (планинарски клубови и Градски ватрогасни савез Краљево) решене да истрају у заједничким активностима на зештити шума, у складу са својим професионалним и техничким капацитетима.

Ради реализације сарадње договорене овим Споразумом, стране потписнице ће организовати заједничку радну групу, у коју ће свака страна потписница именовати по једног представника. Десет чланова планинарских друштава до краја пројекта ће добити (за њих бесплатну) двомесечну обуку противпожарне едукације, а настава је увелико у току.

Овај Споразум је резултат рада на Еко-систем пројекту, а на његове приоритетне циљеве подсетила је Катарина Димитријевић, председница Женске секције ДВД Краљево и координаторка пројекта:

– Акцентом на превентивно деловање свих актера у систему цивилне заштите, али и на обученост за брзо реаговање, реализацијом пројекта желимо да допринесемо активнијем укључивању организација цивилног друштва у спровођењу превентивних мера за заштиту шумских ресурса кроз унапређену сарадњу ватрогасних друштава и удружења планинара на заштити шума.

Пројекат који се реализује у оквиру ЕКО-СИСТЕМ програма – подршка реформама у заштити животне средине трајаће до краја ове године. „Заједно можемо да заштитимо наше шуме 2” је део активности у оквиру програма ЕКО-СИСТЕМ који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Извор: званичан сајт ДВД Краљево

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *