Колико новца из буџета ће добити свака од 68 краљевачких месних заједница?

За новчане казне и пенале предвиђено је 4,08 милиона динара, што је приближно исто као износ за – сталне трошкове

Из буџета града Краљева обезбеђује се новац за функционисање месних заједница, за њихове материјалне трошкове, електричну енергију, утрошену воду и друге трошкове.

Шеснаест милиона динара расподељено је на 68 месних заједница (2,35 милиона мање него прошле године).

Чланови Градског већа усвојили су данас Решење којим је утврђена расподела буџетских средстава за ову годину месним заједницама као индиректним корисницима буџета.

За СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ биће издвојена четири милиона динара, за УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000 динара, за ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 3.400.000, за МАТЕРИЈАЛ милион динара, за ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ 1.000 динара, за порезе и обавезне таксе 10.000 динара. ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛЕ предвиђено је 4,08 милиона динара, за накнаду штете 1.000 динара, за МАШИНЕ и ОПРЕМУ три милиона динара.

Као и прошле године, (тада 8.128.300 динара) биће издвојено за МЗ Ушће. У табели је наведено да ће највечи део од овогодишњег износа од укупно 4.214.300 динара опет бити намењен за плаћање новчаних казни и пенала (4.080.000 динара). Стални трошкови у МЗ износе 100.000 динара, а сви остали су – ситни.

У марту прошле године портал Круг писао је овом проблему у тексту  Зашто ће из градске касе бити плаћено 2,4 милиона које дугује МЗ Ушће?

Тада су већници дали сагласност да из текуће буџетске резерве буде издвојено милион динара како би се обезбедило довољно новца за плаћање дуговања по правоснажним судским пресудама против МЗ Ушће.

Апелациони суд у Крагујевцу је, наиме, пресудио да МЗ Ушће дугује новац за неисплаћене зараде двоје својих радника, као и за судске трошкове. Тужиоци нису били радници Градске управе у Месној канцеларији Ушће, него радници баш Месне заједнице.

Месна заједница не може да запошљава раднике, али је могла некада када је закон био другачији.

Пре 20-ак година МЗ Ушће је запослила неколико радника, од којих су се неки бавили административним, а неки техничким пословима на одржавању водовода. Неко време је МЗ имала новца и плаћала своје раднике, а онда престала, јер новца није било, па су радници тужили и добили процес.

Овај проблем је наслеђен, али би у случају да дуг МЗ Ушће према радницима не буде исплаћем, могао да буде блокиран рачун града Краљева.

Ако нека МЗ направи дуг, блокирају се сва трансферна средства из државног буџета према граду Краљеву. На тај начин град Краљево би остао без средстава за нормално функционисање, не би могао да извршава плаћања.

Од МЗ за које ће бити издвојено више средстава него за остале издвајамо

– МЗ Бресник: укупно 522.300 (450.000 динара за трошкове и опрему)

– МЗ Конарево 522.300 (450.000 динара за текуће поправке)

– МЗ Жича 502.300 (за текуће поправке биће потрошено 400.000 динара).

М. М. Д.

У наставку објављујемо списак износа које ће, појединачно, добити МЗ на територији града Краљева:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *