Измене у плановима за Моравски коридор

Међу неколико измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене деонице Појате – Прељина аутопута Е-761, предвиђена је и тзв. денивелисана раскрсница Камиџора – надвожњак у Сирчи

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре расписало је тендер за измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина које подразумевају још један мост и надвожњак, једну нову раскрсницу и реконструкцију старе код Појата. Оно што се односи на измене везано за подручје Краљева је тзв. денивелисана раскрсница Камиџора – надвожњак Сирча.

Наиме, према постојећој планскоој документацији планирана је изградња моста преко Западне Мораве, али не и надвожњак преко аутопута (на стационажи км 77+400) којим би се остварила веза мештана насеља Сирча са Краљевом.

Предлог пројектанта и Коридора Србије је да се измени решење приступа насељу Сирча, у зони денивелисане раскрснице „Камиџора”, што подразумева продужење планираног моста преко будућег речног корита Западне Мораве, тако да се уједно премости и будући аутопут, те да се на тај начин оствари директна веза локалног пута за насеље Сирча са прилазним путем будућој денивелисаној раскрсници „Камиџора”.

Тендер је отворен до 13. априла.

Изградња Моравског коридора, првог дигиталног ауто-пута у Србији, почела је крајем 2019. године, а о томе како тече изградња Моравског коридора више читајте у нашем ранијем ТЕКСТУ.

Део текста пренет са еКапија

*фото илустрација – скриншот YouTube Камером по Србији

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *