Дејан Ћајић, нови начелник Градске управе Краљево

Досадашњи заменик начелника Градске управе данас је постављен на место начелника на основу раније објављеног конкурса

Тачно пет година након што је постављен на место начелника Градске управе, дипломирани правник Дејан Ћајић данас је постављен на место наченика Градске управе.  На данашњој седници Градског већа, чланови Већа позитивно су се изјаснили на три решења – о утврђивању престанка његовог рада на положају заменика начелника (због истека пет година на колико је постављен), о избору и постављењу на место начелника Градске управе и о постављењу Ђорђа Видовића за заменика начелника Градске управе.

Процедуру избора кандидата спровела је Комисија, а Катарина димитријевић, председница Комисије, данас је истакла да су се на конкурс јавила четири кандидата за место наћелника Градске управе: досадашња начелница Јелена Бекчић, Иван Петровић, Дејан Ћајић из Краљева и Драгана Петровић из Пожеге. Према речима председнице Комисије, пријава Драгане Петровић била је непотпуна због чега је одбачена, Иван Петровић тражио је одлагање провере знања кандидата по конкурсу, са образложењем да од Градског већа добије објашњење стручности чланова Комисије који процењују знање кандидата (овај захтев је одбачен), а Јелена Бекчић се на тестирању није појавила, па је Дејан Ћајић, на крају, био једини кандидат који је, како је објаснила Димитријевић – испунио све услове конкурса.

Дејан Ћајић, начелник Градске управе Краљево

Да подсетимо – начелник Градске управе: руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире њен рад; усклађује рад организационих јединица и обезбеђује функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника.

О биографији новог начелника Градске управе Краљево данас није било речи на Већу, али – према биографији Дејана Ћајића који се налази на сајту Градске управе – рођен је 4. септембра 1973. године у Краљеву. Основну школу завршио је у ОШ „Милунка Савић“ у Витановцу, а средњу у Образовном центру „Прва Петолетка Трстеник“ у Трстенику. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2000. године.

Од 2001. до 2003. године радио је у, тада Општинском, данас Основном суду у Краљеву на пословима судијског приправника. У Холдинг Компанији „Фабрика вагона Краљево” запослио се 2004. године, као референт за правне послове. Од октобра 2004. године до јуна 2008. године радио је у Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Краљево на пословима израде и уписа права у катастар непокретности. Током 2008. и 2009. године обављао је функцију секретара Скупштине града Краљева, а након тога два пута је биран на функцију заменика заштитника грађана града Краљева, коју је обављао све до јула 2015. године, када је изабран за директора ЈКП „Чистоћа“ Краљево. Од фебруара 2017.године, до избора на место заменика начелника Градске управе био је запослен у ЈКП „Пијаца“ Краљево на месту управника пијаце.

Обављао је и функције председника Управног одбора ЈП „Ибарске новости“ Краљево, члана Управног одбора Народног музеја Краљево, члана Надзорног, а потом и Управног одбора Холдинг компаније „Фабрика вагона Краљево“, члана Изборне комисије града Краљеву.

Заменик начелника Градске управе Ђорђе Видовић (заменик секретара Скупштине града Краљева) према биографији доступној на званичном сајту Града Краљева – рођен је 23. марта 1984. године у Краљеву.

Основну школу ,,Вук Караџић“ и Гимназију завршио је у Краљеву. На Државном универзитету у Новом Пазару, на департману за правне науке, стекао је звање дипломираног правника.

Стручну праксу од годину дана обавио је у Градској управи Града Краљева, у Служби за јавне набавке, након чега је положио државни стручни испит.

Радио је на пословима озакоњења објеката у Градској управи Града Краљева.

Од фебруара 2018. године ангажован у Дечјем одмаралишту „Гоч“, као секретар установе.

Био је члан Градске изборне комисије Града Краљева, у проширеном саставу за локалне изборе 2020. године.

       М. М. Д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *